By And By (We'll Understand It Better By And By) by Selah


Song Details


Hiding Place by Selah

download - purchase

By And By (We'll Understand It Better By And By)
by Selah

Album: Hiding Place
by Selah


Mpasi, ntantu ta kwisa
Beto bakisa yau ve
Nki nzila Yesu baka kwa zulu
Kansi Yandi twadisa
Beto ku landa Yandi
Beto bakisa yau mbote by and by

By and by, bu nsuka ta kwisa
Bana ya Nzambi ta kwenda na zulu
Beto yimbila kilumbu beto ndandu
Beto bakisa yau mbote by and by

Awa mpukumunu
Santana seka Nzambi
Beto kele ntantu sambu masumu
Beto yituka nki na yonso kele kwisa
Beto bakisa yau mbote by and by

CHORUS

Bima mingi kele ve
Bu muyoyo ya beto
Kansi beto kwikila Tata Nzambi
Bonso ndinga ya Yandi
Beto ata luvundu
Beto bakisa yau mbote by and by

CHORUS


Related Video from YouTubeSong Ratings and Comments


rating 0.0 with 0 votes

0 favs

View My Favorites


no comments to show

Related Radio StationsRelated Albums by SelahMore Song Lyrics by SelahMore Song Videos by Selah