Suo Gan by John McDermott


Song Lyrics


Suo Gan
by John McDermott

Album: A Traditional Christmas


Huna blentyn, ar fy mynwes,
Clyd a chymes ydyw hon;
Breichiau mam sy dan fy mron.
Ni chaiff dim amharu'th gyntun
Ni wna undyn a thi gam;
Huna'n dawel, annwyl bientyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.
Hun'n dawel hana huna
Huna'n fwyd y del ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu.
Gwenu'n dirion yn dy hun.
Ai angylion fry sy'n gwenu
Arnat yno'n gwenu'n ol a huno,
Huno'n dawel ar fy mron.

Padid ag ofni dim ond deilen
Gura, gura ar y ddor:
Padi ag ofin ton fach unig
Sua, sua ar lan y mor
Huna blentyn nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'a dawel ar fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw.


Translation

To my Lullaby surrender,
Warm and tender is my breast;
Mother's arm s with love caressing
Lay their blessing on your rest;
Nothing shall tonight alarm you,
None shall harm you, have no fear;
Lie contented, calmly slumber
On your mother's breast, my dear.
Here tonight I tightly hold you
And enfold you while you sleep;
Why, I wonder, are you smiling,
Smiling in your slumber deep?
Are the angels on you smiling
And beguiling you with charm,
While you also smile, my blossom,
In my bosom soft and warm?

Have no fear now, leaves are knocking,
Gently knocking at our door;
Have no fear, waves are beating,
Gently beating on the shore.
Sleep my darling, none shall harm you
Nor alarm you, never cry,
In my bosom sweetly smiling
And beguiling those on high.


Related Video from YouTubeSong Ratings and Comments


rating 0.0 with 0 votes

0 favs

View My Favorites


no comments to show

Related Radio Stations


No radio stations found for this artist


Related Albums by John McDermottMore Song Lyrics by John McDermott