Modimo O Lerato by Spirit of Praise


Song Lyrics


Modimo O Lerato
by Spirit of Praise

Album: Spirit of Praise, Vol. 1


UyiNkosi enobubele
Uthando lwakhe luminjalo
wozani simdumise
ufanelwe lonkudumo x 2

Nkosi Jesu unothando
thina wasi fela sonke
wozani simdumise
ufanelwe lonku dumo


Related Video from YouTubeSong Ratings and Comments


rating 0.0 with 0 votes

0 favs

View My Favorites


no comments to show

Related Radio Stations


No radio stations found for this artist


Related Albums by Spirit of PraiseMore Song Lyrics by Spirit of Praise